Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 25.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ampumaradan ympäristölupahakemus/Kangasniemen riistanhoitoyhdistys

MliDno-2015-1892

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kangasniemen riistanhoitoyhdistys on jättänyt 15.9.2015 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Paukkusuon ampumaradalle Kangasniemen kunnan Salmenkylässä kiinteistöjen Paukkusuo RN:o 213-428-4-30 ja Paukkusuo 2 RN:o 213-428-7-72 alueelle.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ensimmäistä ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Toiminnalle on myönnetty sijoituspaikkalupa.

Hakemuksesta laadittu päätösehdotus on liitteenä.

Hakemuksesta saadut lausunnot ja lisäselvitykset ovat oheismateriaalina.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on hakemuksen vireilletulohetkellä voimassa olleen Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 2489,60 euroa sekä kuulutuskustannukset 110,11 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Kangasniemen riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Paukkusuon ampumaradan toiminnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakija, Kangasniemen kunnanhallitus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, Itä-Suomen poliisilaitos, valmistelija. Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta. Tieto päätöksestä julkaistaan Kangasniemen kunnan ja Mikkelin kaupungin ilmoitustauluilla sekä internet-sivuilla.