Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ympäristöpalveluiden talouden ja toiminnan toteutuminen 7/2016

MliDno-2016-1515

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja, Arja.Holopainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnan toimintakulut vuoden 2016 talousarviossa ovat 1 787 000 € ja toukokuun lopun toteutuma on 737 668 (41,26 %). Toimntatuottojen toteutuma toukokuun lopussa oli 295 744 € (45,55). Ympäristölautakunnan talouden seurantaraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi talouden toteuma 31.5.2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2016 ohjeistuksen mukaisesti toimielimien talouden ja tavoitteiden toteutumisesta annetaan selvitys kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle seurantaraportin 7/2016 yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2017 talousarvion valmistelun pohjana.

3/2016 seurannassa todettiin kaupungin tilinpäätöksen olevan selvästi alijäämäinen myös vuonna 2016, mikäli hallinnon uudistamiseen ja talouden tasapainottamiseen tähtäävät keinot eivät lähde etenemään ja mikäli välittömiin toimenpiteisiin talouden tervehdyttämiseksi ei ryhdytä. Toimialojen on seurattava talouttaan erityisen tarkasti ja pyrittävä pysymään talousarviossaan.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamista jatketaan. Toimialueet antavat 7/2016 seurannan yhteydessä selvityksen tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutumisesta. Selvityksessä on arvioitava kaupunginhallituksen 20.6.2016 § 45 päätöksen mukaisesti myös hankintojen kriittistä toteutumista sekä avautuvien tehtävien täyttölupakäytännön tiukentamista.

Talouspalvelut on ohjeistanut toimielimiä seurannan toteuttamisesta. Toimielimen seurantaraportti muodostuu tuloskorteista, jotka on hyväksytty talousarviossa. Tuloskorteilla toimielin raportoi valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumista sekä arvioi tavoitteiden saavuttamista.

Talouden toteutuminen raportoidaan ja annetaan selvitys vuoden 2016 olennaisista poikkeamista sekä mahdollisista määrärahojen ylityksistä.

 

 

Ympäristöpalvelujen talouden toteutuma 31.7.2016:

 

 

Toteuma 7/2015

Talousarvio

2016

Toteuma 7/2016

Muutos %

7/2015-7/2016

Toteuma %

7/2016-Ta2016

Toimintatuotot

306 705

649 200

327 670

6.84

50.47

Toimintakulut

1 001 603

1 787 720

1 033 509

3.19

57.81

Toimintakate

694 899

1 138 520

705 839

1.57

62.00

 

 

Sopimuskuntien kuntaosuuksien laskutus tapahtuu neljännesvuosittain. Heinäkuun lopun tilanteeseen on kirjattu vasta kuuden kuukauden laskutus. Myöskään kaikki heinäkuun aikana tehdyt maksutuottojen laskutukset eivät ole kirjautuneet raporttiin. Jätevesineuvojahankkeen (OMAVESI-hanke) KEHA-keskukselta saatu vuodelle 2016 kohdistuva maksatus ei myöskään näy vielä raportissa. Tämän vuoksi tulot ovat kirjautuneet toteutuneita maksutuottoja pienempinä.

Henkilöstömenot ovat toteutuneet suurempina kuin seurannassa 7/2015. Vuonna 2015 henkilöstömenot olivat tavanomaista pienemmät koska terveysvalvonnassa oli virkoja ja toimistosihteerin toimi osan vuotta täyttämättä. Vuonna 2016 henkilöstömenoissa ei ole tapahtunut kasvua tavanomaiseen henkilöstötilanteeseen nähden. Ympäristöpalvelut on kilpailuttanut vuoden 2016 aikana näytteenotto- ja laboratoriopalvelut seuraavaksi 2 vuodeksi. Kilpailuttamisella on saatu jonkin verran säästöjä toimintamenoihin. Yleisesti ottaen toimintamenot vuoden 2016 talousarviossa olivat Ympäristöpalvelujen osalta 3.2 %:a pienemmät kuin vuoden 2015 talousarviossa. Tiedossa ei ole kuluja olennaisesti lisääviä muutoksia loppuvuoden toiminnassa.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi talouden ja toiminnan toteutuman 31.7.2016.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, talouspalvelut