Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutosta koskeva ympäristölupapäätös; Mikkelin Autokuljetus Oy, Häyrylä, Mikkeli

MliDno-2016-1627

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Autokuljetus Oy on jättänyt 13.4.2016 ympäristölautakunnalle 29 §:n mukaisen luvanvaraisen kallionlouhinta- ja kivenmurskaustoiminnan olennaista muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen.

Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Häyrylään tilalle Häyrylä-Lampila 491-415-2-10. Muutos koskee ottoalueen tason syventämistä ja ottoalueen laajentamista. Voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty 7.4.2011 (muutos 23.4.2015).

Oheismateriaalina on hakemuksesta saatu muistutus, lausunto ja hakijan vastine.

Hakemuksesta laadittu päätösehdotus on liitteenä.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin 3.3.2016 § 20 hyväksymän ympäristönsuojelun maksutaksan 3 §:n ja 4 §:n 4.2 kohdan mukaisesti 1676 euroa.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Mikkelin Autokuljetus Oy:lle ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinta- ja kivenmurskaustoiminnan olennaiseen muuttamiseen Mikkelin kaupungin Häyrylään tilalle Häyrylä-Lampila 491-415-2-10.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Autokuljetus Oy, Kinnarinkatu 2, 50170 Mikkeli; Mikkelin kaupunginhallitus (listatiimi@mikkeli.fi); Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu-yksikkö (jari.ahonen@mikkeli.fi); Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut -yksikkö (kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi); Etelä-Savon pelastuslaitos (kirjaamo@espl.fi); muistutuksen tehneelle (1); valmistelijalle (marita.savo@mikkeli.fi). Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus). Tieto päätöksestä julkaistaan ilmoitustaululuilla ja sivuilla www.julkipano.fi.