Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Terveydensuojelulain 51 §:n mukainen määräys, As Oy Luhtihauki, Luhtitie 23, Haukivuori

MliDno-2016-1794

Valmistelija

  • Mari Pöyry, terveystarkastaja, Mari.Poyry@mikkeli.fi

Kuvaus

As Oy Luhtihauen asunnossa 5 on tehty asunnontarkastus 21.1.2016 siellä esiintyvän kylmyyden takia.  Asunnossa tehtiin lämpökameralla lämpötilamittauksia. Ulkoilman lämpötila oli tarkastushetkellä  -22oC. Asunnossa esiintyi kylmyyttä lähinnä lattian ja ulkoseinän rajassa. Kylmimmillään mitattu lämpötila oli -8oC.

Asunnossa on terveydensuojelulain tarkoittama terveyshaitta, jonka poistamiseksi haitan aiheuttajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin (TsL 26§, 27§).

Tarkastuksen jälkeen As Oy Luhtihaukea on kehotettu toimittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluille korjaussuunnitelma ja korjausaikataulu 15.4.2016 mennessä. Samassa yhteydessä asunto-osakeyhtiötä kehotettiin suorittamaan huoneistossa 5 tarvittavat korjaukset viimeistään 30.9.2016 mennessä.

As Oy Luhtihauelta ei ole saatu pyydettyjä selvityksiä, vaikka niitä on erikseen määräajan umpeutumisen ajan jälkeen pyydetty sekä isännöitsijältä että asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalta.

Hallintolain 34 §:n mukainen kuuleminen voidaan katsoa suoritetun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö

Ympäristölautakunta antaa kaksiosaisen määräyksen As Oy Luhtihauelle.

Asunto-osakeyhtiön on toimitettava Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle asunnon korjaussuunnitelma ja –aikataulu 30.9.2016 mennessä. Lisäksi As Oy Luhtihauki määrätään korjaamaan asunnon kylmyyden aiheuttaja 15.11.2016 mennessä.

Määräyksen tehosteeksi ympäristölautakunta asettaa 3000 €:n uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, mikäli ympäristölautakunnan määräystä ei noudateta.

Sovelletut oikeusohjeet

Terveydensuojelulaki 26§, 27 §, 51§, 53 §

Uhkasakkolaki 6§

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

As Oy Luhtihauki hallituksen puheenjohtaja Pentti Vauhkonen, Luhtitie 23 as 1, 51600 Haukivuori; As Oy Luhtihauki isännöitsijä Martti Kääriäinen, Keskustie 64-66, 51600 Haukivuori