Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 23.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Jouko Toivosta ja Nalle Vellingia.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jouko Toivonen ja Nalle Velling.