Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ympäristölupien raukeaminen/Etelä-Savon Energia Oy: Moision, Oravinmäen ja Vuorikadun lämpökeskukset

MliDno-2017-771

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Voimassa olevat ympäristöluvat

Mikkelin ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 27.3.2003 § 77 Moision lämpökeskukselle (sijaitsi Metsähallituksen omistamalla kiinteistöllä 491-406-3-38 Moision lammen eteläpään tuntumassa), 27.3.2003 § 79 Oravinmäen lämpökeskukselle (lämpökeskus sijaitsi Olavi Räsänen Oy:n tehdasalueella kiinteistöllä 491-24-9-2 Mikkelissä), ja Vuorikadun lämpökeskukselle 11.3.2004 § 60 (sijaitsi Mikkelin kaupungin omistamalla kiinteistöllä 491-3-9-1228, os. Vuorikatu 19).

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Lopettamisilmoitukset

Etelä-Savon Energia Oy on ilmoittanut, että Moision kaupunginosassa toimineen lämpökeskuksen toiminta on päättynyt vuonna 2014. Kattila on siirretty Siekkilänjoen varressa sijaitsevaan SLK2:een (toimii edelleen nimellä Moisio, tästä tehty rekisteröinti-ilmoitus 11.7.2014). Moision tontilla on olemassa vielä peltihalli, jossa lämpökeskus sijaitsi. Rakennuksessa on vielä lämpökaivo, jonka kautta lämpö kulkee mm. Kyyhkylän suuntaan. Öljysäiliö on poistettu. Vuokrasopimus Metsähallituksen kanssa on voimassa toistaiseksi.

Oravinmäen lämpökeskuksen toiminta on päättynyt vuonna 2014. Lämpökeskus on ollut Olavi Räsänen Oy:n kiinteistössä, joka on annettu lämpökeskuskäyttöön ilman vuokraa. Kattila jäi kiinteistölle säilytykseen. Polttoöljysäiliö on vielä pihalla. Lämmöntuotantoyksikkö on nykyinen lämmönjakotila. Kiinteistöllä ei ole enää lämmön tuotantoa.

Vuorikadun lämpökeskuksen toiminta on päättynyt vuoden 2008 alussa. Kattilat on poistettu lämpökeskuksesta. Raskaspolttoöljysäiliö on poistettu pihasta syksyllä 2016. Vuorikadun vuokrasopimus koskee koko ESE Oy:n käytössä olevaa korttelia. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi.

Tehdyt maaperäselvitykset

Mikkelin kaupungin toimeksiannosta on Ramboll Finland Oy tehnyt ympäristöteknisen tutkimuksen Vuorikatu 19:n kiinteistöllä vuonna 2015.

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeaminen on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus.

Toiminnanharjoittajaa on kuultu ko. lupien rauettamisista.

Perustelut päätösehdotukselle

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on loppunut.

Luvan raukeamispäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun maksutaksat ja -taulukot 2016 3 § mukaisesti 224 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että Etelä-Savon Energia Oy:n Moision, Oravinmäen ja Vuorikadun lämpökeskusten ympäristöluvat raukeavat, koska niiden toiminta on päättynyt.

Seuraava toiminnan lopettamista koskeva lupamääräys jää vielä voimaan: ”Toiminnan päätyttyä alue on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet on poistettava. Alueen maaperän kunto tulee selvittää ja tehdä tarpeelliset kunnostustoimenpiteet alueen saattamiseksi tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaan kuntoon, mikäli maaperä todetaan selvityksessä pilaantuneeksi.”

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Energia Oy, Vuorikatu 19, 50100 Mikkeli; Etelä-Savon ELY-keskus/ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli (VAHTI-tietojärjestelmästä poistaminen); laskutusta varten anneli.tirkkonen@mikkeli.fi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.