Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tiedoksi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut seuraavat lausunnot:

 • Kangasniemen kunnanhallitukselle Marttilan ranta-asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta 10.4.2017.
   
 • Kangasniemen kunnanhallitukselle Lapaskankaan alueen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta 7.4.2017.
   
 • Mikkelin kaupunginhallitukselle ja rakennusvalvonta -yksikölle luonnoksesta Mikkelin kaupungin rakennusjärjestykseksi 30.3.2017.
   
 • Itä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Savon Energia Oy:n hakemuksesta Pursialan voimalaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta 13.3.2017.
   
 • Itä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon Mikkelin tuotantolaitoksen ympäristöluvasta 16.2.2017.
   
 • Etelä-Savon ely-keskukselle YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Fingrid Oyj:n Hämeenlahden ja Hännilän välisessä 110 kV voimajohdon uusimisessa 16.2.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.