Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Terveysvalvonnan johtajan viranhaltijapäätökset, otto-oikeus

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
§1 Sopimus valvontaeläinlääkäriyhteistyöstä, 06.04.2017 Muut päätökset
§3 KANGASNIEMEN ELÄINLÄÄKÄREIDEN PÄIVYSTYSKORVAUKSET VUONNA 2017, 09.02.2017 Henkilöstöpäätökset
§4 Sairauslomatodistusten käsittely Ympäristöpalveluissa, 09.02.2017 Henkilöstöpäätökset

Ympäristöpalvelujen johtaja
§1 Ympäristötarkastajien työajan yhtenäistäminen, 20.03.2017 Henkilöstöpäätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska viranhaltijapäätöksissä ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.