Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Terveysvalvonnan johtajan ja ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Ympäristöpäällikkö
§3 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta/Partonen Markku, Poikolanrinne 2, Mikkeli, 05.04.2017 Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.