Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, ympäristölautakunta

MliDno-2017-865

Valmistelija

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain.

Talousarvion 3/2017 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on esitetty liitteessä. Jäsenkuntien kuntaosuuksien laskutus ei ole vielä kirjautunut maaliskuun toteumaan, minkä vuoksi toimintatuotot ovat todellista pienemmät. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutuman 3/2017 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.