Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Lamponen ja Risto Pesonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Risto Pesonen ja Eveliina Mäenpää.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.