Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

§ 14 Ympäristöluvan rauettaminen, Savon Kuljetus Oy, Betoniasema, Mikkeli

MliDno-2019-2275

Valmistelija

  • Raija-Leena Heino, ympäristötarkastaja, Raija-Leena.Heino@mikkeli.fi

Kuvaus

Savon Kuljetus Oy haki betoniasemalle ympäristöluvan Savon Kuljetus Oy:n aluetoimiston tontille Mikkelin Oravinmäkeen (491-24-10-4). Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tehnyt ympäristölupaa koskevan päätöksen 14.3.2013 § 27 (Päätös 4/2013, antopaivä 26.3.2013). Lupapäätös on oheismateriaalina.

Betoniasemaa ei ole rakennettu eikä toimintaa aloitettu.

Savon Kuljetus Oy:tä on kuultu 3.12.2019 lähetetyllä kirjeellä. Kirjeessä on esitetty luvan rauettamista. Kuulemiskirhje on oheismateriaalina.

Savon Kuljetus Oy ei ole vastustanut rauettamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää rauettaa Savon Kuljetus Oy:lle myönnetyn betoniaseman ympäristöluvan ympäristösuojelulain (527/2014) § 88 nojalla. 

Tiedoksi

Savon Kuljetus Oy, Etelä-Savon Ely-keskus kirjaamo