Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eija Kuitunen ja Jarmo Lautamäki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 21.2.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.