Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.