Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ympäristölautakunnan kokousajat syksyllä 2019

MliDno-2017-2455

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta kokoontuu syksyllä 2019 neljä kertaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan seuraava kokous pidetään 21.8.2019 klo 15.15 Mikkelissä. Muista kokousajoista päätetään elokuussa, kun on saatu tarkemmat ohjeet talouden seurannan ja talouisarvion valmistelun aikataulusta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.