Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtajan sekä ympäristöpäällikön viranhaltijapäätökset, tiedoksi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja
Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset:
§ 5 Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemusta koskevassa asiassa/ Tmi Emre Harmankaya, Harjun Helmi, Haukivuori, 24.04.2019
§ 6 Päätös elintarvikelain (23/2006) 13 §:n 2. mom.:n mukaisen elintarvikehuoneiston hyväksymishakemusta koskevassa asiassa / Kala-alan laitos, Puula-Särvin Oy, Hirvensalmi, 15.05.2019

Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelun luvat ja ilmoitukset:
§ 7 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Pohoskyläntie 133, Hirvensalmi  , 17.04.2019
§ 8 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Sivutie 4, Otava  , 17.04.2019
§ 9 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Hämeenmäentie 1158b, Hirvensalmi  , 17.04.2019
§ 10 Ilmoitus melua aiheuttavasta toiminnasta; SunSaimaa Oy, Mikkeli, 24.04.2019
§ 11 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Läänin Tilausliikenne Oy, Häyrylä, Mikkeli, 26.04.2019
§ 12 Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Olli Paavali Suvanto, 09.05.2019
§ 13 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Puolustusvoimien kesäkiertue 2019, Mikkeli, 08.05.2019
§ 14 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Versowood Oy, Mikkeli , 09.05.2019
§ 15 Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä tapahtumasta; Mopot Show, Visulahti Mikkeli, 09.05.2019
§ 16 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), Tervaniementie 7, Jari T. Liukkonen Oy, 14.05.2019
§ 17 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta; Kivenmurskaus, Jari Dozzo, Mäntyharju, 31.05.2019
§ 18 Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon (VHL 11 §), Oikotie 5, Hirvensalmi  , 31.05.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.