Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Talousarvion toteutumisen seuranta 1-4/2019, ympäristölautakunta

MliDno-2019-1229

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa.

Talousarvion toteuman seurannan tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Vuoden 2019 ensimmäinen talouden toteutumisen seurantajakso on poikkeuksellisesti tammikuun alusta huhtikuun loppuun, kun yleensä seurantajakso on tammikuusta maaliskuun loppuun.

Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen on esitetty liitteenä olevassa toiminnan ja talouden seurannan raportissa. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-4 / 2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.