Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin, että sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, joten kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Risto Salminen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.