Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 21.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston sihteeristä päättäminen

Kuvaus

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 11 §:n mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta määrää lautakunnalle ja yksilöjaostolle pöytäkirjanpitäjän (lautakunnan sihteeri) ja hänelle sijaisen sekä lautakunnan ja yksilöjaoston esittelijän sijaisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että yksilöjaoston sihteerinä toimii hallintopäällikkö Timo Talo ja varalla johdon sihteeri Kirsi Alkiomaa.

Päätös

Hyväksyttiin.