Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta, kokous 21.4.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden seuranta 3/2016

MliDno-2016-945

Valmistelija

  • Kirsi Ollikainen, talouspäällikkö, Kirsi.Ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti seudullinen sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt myös omat seurannat. Maaliskuun seurannassa toimielimet analysoivat talouden kehityksen ja talouteen liittyvät riskit. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen on esitetty liitteessä. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnittelusti. Toimintatuotot muodostuvat kuntien yhteistoimintakorvauksista ja ensimmäisen kolmanneksen laskutus on tehty ja on samansuuntainen kun verrataan vuoden 2015 maaliskuuhun tilannetta. Menojen toteutuma on hieman alle vuoden 2015 maaliskuuhun. Toimintakulut ovat vuoden 2016 talousarviossa 373.400 euroa ja käytetty on 71.895 euroa, joka 19,4 % määrärahoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, sosiaali- ja terveysjohtaja

Merkitään tiedoksi talouden toteutuma.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Mali Soininen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.12.

Tiedoksi

Mikkelin talouspalvelut/Jari Laitinen