Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 9.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lausunto kaupunkirakennetyöryhmän esityksistä

MliDno-2017-1726

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunkirakennetyöryhmän esitykset julkistetaan ennakkotietojen mukaan maanantaina 7. toukokuuta. Esityksen tarkempi sisältö on tiedossa, kun aluejohtokunta kokoontuu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Esitys kokouksessa

Päätös

Aluejohtokunta päätti, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja laativat lausunnon, jossa huomioidaan seuraavat ydinkohdat:

  • tyhjiksi jäävien tilojen jatkokäyttö
  • koulukyyditys
  • ryhmäkoot huomioiden erityistä tukea tarvitsevat oppilaat
  • saman alueen oppilaat ikäryhmittäin samalle luokalle
  • oppilaiden hyvinvointi
  • terveellinen rakentaminen.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.