Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 9.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen avaus

Kuvaus

Kokous alkaa klo 18.00 Ihastjärven koululla,​ osoite Ihastjärventie 170.

Samassa tilassa alkaa klo 17.00 aluejohtokunnan keskustelutilaisuus,​ johon kutsutaan alueen asukkaita. Aluejohtokunnan jäsenten toivotaan osallistuvan tilaisuuteen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:14.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.