Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan vuoden 2019 strategiset hankkeet

MliDno-2018-1735

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan vuoden 2019 strategisiksi hankkeiksi on hyväksytty:

  • Otavan ulkokuntoilukeskus yhteistyössä Otava-seuran kanssa. Alueen asukkaat ovat aktiivisesti mukana toiminnan suunnittelussa. Hanke on jatko aikaisemman Otavan ulkokuntoilualueen kehittämiselle (=pitäjän ajk:n strateginen hanke 2018).
  • Yleisurheiluvälinepaketti (Vehmaskylä-Loukee) yhteistyössä Vehmaskylä-Loukee alueen asukkaiden ja alueella toimivien yhdistysten kanssa.


Mikkelin aluejohtokuntien vuoden 2019 hyväksyttyjen strategisten hankkeiden yhteissumma jäi alle ehdotetun 150 000 euron. 6.3.2019 on tulossa aluejohtokuntien puheenjohtajien kokous, jossa aluejohtokunnat voivat esittävät täydennystä syksyllä 2018 hyväksyttyihin hankkeisiin.

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta on pyytänyt alueidensa asukkailta ja yhdistyksiltä ideoita uusiksi strategisiksi hankkeiksi mieluusti 13.2.2019 mennessä, mutta viimeistään helmikuun loppuun mennessä, jotta ne voidaan esittää aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa 6.3.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta tarkastelee saapuneet ehdotukset strategisiksi hankkeiksi. Aluejohtokunta päättää etenemisestä saapuvien ehdotusten suhteen.

Päätös

Puheenjohtaja vie yhteiseen aluejohtokuntien puheenjohtajien kokoukseen annettuja ehdotuksia.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.