Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan vuoden 2018 toimintakertomus

MliDno-2019-256

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan vuoden 2018 toiminta piti sisällään alla olevat toimet:

Toteutuneet keskustelutilaisuudet:

 • 14.2.2018 klo 17 Rämälän koulu
 • 4.4.2018 klo 17 Otavan Opiston ruokala
 • 9.5.2018 klo 17 Ihastjärven koulu
 • 12.9.2018 klo 17 Olkkolan koulu
 • 7.11.2018 klo 17 Rahulan maamiesseurantalo
 • 11.12.2018 klo 17 Vanhalan koulu

 

Strategiset hankkeet vuonna 2018

 • Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan vuoden 2018 strategisena hankkeena oli ulkoilulaitteiden hankinta Otavan pururadalle, mitä varten myönnettiin 10 000 euroa.


Myönnetyt avustukset:

 • Porrassalmen nuorisoseura ry
 • Otava Seura ry

 

Annetut lausunnot:

 • Lausunto kaupunkirakennetyöryhmän esityksistä
 • Lausunto Rahulan koulun lakkauttamisesta ja yhdistämisestä Sairilan kouluun
 • Lausunto Ihastjärven koulun lakkauttamisesta ja yhdistämisestä Kalevankankaan kouluun
 • Lausunto kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022
 • Lausunto hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022
 • Lausunto kaupunkiympäristölautakunnan alaisen palvelualueen talousarviosta 2019 ja taloussuunnitelmasta 2020–2022
 • Lausunto valtuustoaloitteeseen Mikkelin tulevaisuuden linjauksista liittyen turvetuotantoon
 • Lausunto Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteeseen sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta

 

Tuetut aloitteet ja yhteisaloitteet, joihin Mikkelin pitäjän aluejohtokunta on ottanut osaa:

 • Nuorisovaltuuston kaupunkiympäristölautakunnalle tekemä aloite bussivuorojen lisäämiseksi Otavan ja Anttolan suuntiin
 • Suomenniemen aluejohtokunnan valmistelema Mikkelin kaupungille osoitettu aluejohtokuntien yhteisaloite Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi

 

Muu toiminta:

 • Mikkelin pitäjän aluejohtokunta osallistui syksyllä 2018 Mikkelin kaupungin osallisuussuunnitelman laatimiseen. Asiaa käsiteltiin kokouksessa ja ajk:n jäseniä osallistui osallisuustyöpajaan pääkirjastolla 20.9.2018.
 • Joulupäivällinen
 • Suomenniemen kannanottoesitys kaupunginhallitukselle Essoten talous- ja muutossuunnitelmaan 2019–2022, esityksen puoltaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta käy läpi vuoden 2018 toiminnan, tarvittaessa täydentää toimintakertomusta kokouksessa sekä hyväksyy toimintakertomuksen.  

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.