Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 13.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja alustava käyttösuunnitelma

MliDno-2018-2566

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin aluejohtokuntien tulee laatia toimintasuunnitelmat vuodelle 2019. Toimintasuunnitelman tulee olla Mikkelin kaupungin strategian mukainen. Mikkelin pitäjän aluejohtokunta valitsee vuosittain tietyt toimintansa painopisteet ja suunnittelee konkreettiset toimenpiteet. Lisäksi aluejohtokunnan taloudelle tulee laatia alustava käyttösuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta laatii toimintasuunnitelman kaupungin strategian pohjalta. Kaupungin hyväelämänohjelman mukaisesti kaupungin vuoden teema on yhteisöllisyys, Kestävän kasvun ohjelman mukaisesti terveellinen ja turvallinen ympäristö sekä Elinvoimaohjelman mukaisesti osaaminen ja TKI -toiminta.

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta edistää näitä teemoja muun muassa alueiden elinvoimaisuutta lisäämällä ja kehittäminen sekä asukkaiden osallistumisen mahdollisuuksia edistämällä esimerkiksi kiertävien kokousten avulla. Strategisia, hyvinvointia tukevia hanke-ehdotuksia saadaan kuulemalla ja keskustelemalla asukkaiden kanssa keskustelutilaisuuksissa ennen virallisia kokouksia. Aluejohtokunta keskustelee ja päättää muista toimenpiteistä kokouksessa.

Lisäksi Mikkelin pitäjän aluejohtokunta laatii toimintasuunnitelman pohjalta alustavan käyttösuunnitelman aluejohtokunnan taloudelle.

Päätös

Hyväksyttiin. Lisäksi merkitään, että asiasta käytiin keskustelua eikä muista toimenpiteistä päätetty.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.