Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 12.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 33 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Merkitään tiedoksi.