Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 12.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 34 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.