Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 12.11.2019

Esityslista on tarkastamaton

§ 26 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.