Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ervasti, kalle.ervasti@user.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei asioita tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.