Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Talousseuranta 12/2019/Pitäjän aluejohtokunta

MliDno-2019-1734

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi ajantasainen taloustilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ervasti, kalle.ervasti@user.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.