Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon tiistaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin ylseisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ervasti, kalle.ervasti@user.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Myyryläinen ja Antti Kajakoski. 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Kajakoski ja Hanne Vainio. Muilta osin hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.