Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  • 11.12.2019 klo 17.00 Kyyhkylän kartanolla järjestetään keskustelutilaisuus paikallisille asukkaille. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Muistio keskustelutilaisuudesta on pykälän liitteenä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.