Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pöytäkirjan tarkastus ja sihteerin valinta

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon tiistaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antti Kajakoski ja Harri Myyryläinen. Lisäksi valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Kokouksen sihteeriksi valittiin osallisuuskoordinaattori Silva Suomala. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.