Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 54 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.