Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.