Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 48 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.