Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, kokous 11.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 51 Asilan Erä ry:n kohdeavustushakemus

MliDno-2018-284

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Asilan Erä ry on jättänyt Mikkelin pitäjän aluejohtokunnalle kohdeavustushakemuksen. Avustusta haetaan 860 euroa kyläläisten kokoontumispaikan, eli erämajan, kulujen kattamiseen. Kuluja ovat sähkölaskut, kiinteistöverot, jätehuoltomaksut, lumenauraus ja vakuutukset. Rahallisista kuluista haetaan avustusta 50 prosentin edestä (860 euroa), Asilan Erä ry vastaa lopuista 50 prosentista kuluja. Asilan Erä ry toteuttaa kiinteistön ylläpitoa osittain talkootöinä. Hakemus jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi

Mikkelin pitäjän aluejohtokunta myöntää Asilan Erä ry:lle 860 euron kohdeavustuksen toteutuneiden kustannusten mukaan kyläläisten kokoontumispaikkana toimivan erämajan kulujen kattamiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen luotettavia selvityksiä vastaan. 

Tiedoksi

Asilan Erä ry