Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Veteraanien jalkahoitopalvelujen hankkiminen aj. 1.1.2017-31.12.2018

MliDno-2016-2383

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valmistelija / lisäteidot:
Tuija Viherkorpi
tuija.viherkorpi@mikkeli.fi

Soili Peitola
soili.peitola@mikkeli.fi

Carita Hakkarainen
carita.hakkarainen@mikkeli.fi

 

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen Mikkelin palvelutuotantoyksikkö/ kuntoutustyöryhmä on pyytänyt 5.10.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta veteraanien jalkahoidosta Mikkelin ja sopimuskuntien Hirvensalmi ja Puumala alueelle.  Mikkeli käsittää alueet Mikkelin taajama, Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi. Palveluntarjoajan toimipisteen tulee sijaita Mikkelin palvelutuotantoyksikön alueella.

Hankinnasta on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi kautta. Hankintakusi on 1.1.2017-31.12.2018. 

Tarjous koski perusjalkojenhoitoa, 60 minuuttia/käynti sisältäen iho- ja kynsimuutosten hoidot ja jalkojen tarkistuksen. Lisäksi pyysimme jalkahoidon 60 minuuttia kotikäyntinä, mikäli palveluntuottajalle se on mahdollista. Kotikäynnin jalkahoidon aika ei sisällä siirtymäajoa ja siirtymäajasta ei makseta erikseen.

Palveluja tullaan ostamaan useammalta palveluntuottajalta alueen ja hinnan mukaisessa järjestyksessä puitejärjestelyllä ja huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Palveluntarjoajan, jalkaterapeutin, tulee täyttää yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/90) 2 §:ssä tarkoitetun palveluntuottaja tai itsenäisen ammatinharjoittajan edellytykset.

Rintamaveteraanien jalkahoidon tarjouspyyntöön jätti tarjoukset seuraavat palveluntuottajat:

  • Sannin Helmi / Jalkaterapeutti Sanni Ruokoselkä
  • Fysioterapia & Jalkojenhoito Arto ja Leila Pekonen Ky / Leila Pekonen
  • Kyyhkylä Oy Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Tarjousten vertailutaulukko oheismateriaalina. Tarjousasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kuvaus

Essote on tietoinen jalkahoitopalvelujen hankinnasta ja on hyväksynyt hankinnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta päättää valita Rintamaveteraanien jalkahoitopalvelujen palveluntuottajat seuraavasti: Mikkelin taajama-alue 1. Fysioterapia & jalkojenhoito Arto ja Leila Pekonen Ky (tarjoajan tiloissa ja kotikäynti) 2. Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus (tarjoajan tiloissa ja kotikäynti) 3. Sannin Helmi / Jalkaterapeutti Sanni Ruokoselkä (vain kotikäynti) Anttola 1. Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus (kotikäynti) Haukivuori 1. Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus (kotikäynti) Ristiina 1. Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus (kotikäynti) Suomenniemi 1. Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus (kotikäynti) Hirvensalmi 1. Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus (kotikäynti) Puumala 1. Kyyhkylä Oy / Kyyhkylän kuntoutuskeskus (kotikäynti)

Tiedoksi

Palveluntuottajat, Tuija Viherkorpi, Essote/Auli Hämäläinen