Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Sosiaali- ja terveystoimen laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017

MliDno-2016-2455

Valmistelija

 • Kirsi Ollikainen, talouspäällikkö, Kirsi.Ollikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Essote ky:ssä tuotettavaksi 1.1.2017 alkaen. Talouspalveluiden vuoden vaihteen tehtävien hoidosta annetun ohjeistuksen mukaisesti tammikuussa 2017 tulee vielä kustannuksia, jotka kuuluvat vuodelle 2016 ja on kirjanpitolainsäädännön mukaisesti kirjattava vuoden 2016 kustannuksiksi. Sähköinen laskujen kierrätysjärjestelmä on auki 16.1.2017 saakka, jonka jälkeen tulevat laskut vuodelle 2016 hoidetaan paperisena.

Muutokseen liittyy myös tietojärjestelmien muuttuminen Essote ky:n järjestelmiin. Tietohallinnon kanssa on käyty neuvotteluja siitä kuinka monta tietokonetta, joissa on kaupungin tietojärjestelmäohjelmat pitäisi olla käytössä tässä tammikuun siirtymisessä sekä myös tilinpäätöksen loppuun saattamiseksi sosiaali- ja terveystoimessa. Neuvottelujen tuloksena tietokoneita saadaan käyttöön vain 10 – 12 konetta, joista keskitetysti hoidetaan laskujen asiatarkastus sekä hyväksyminen ja myös yleislaskutukset. Tästä syystä myös laskujen asiatarkastukset ja hyväksymiset on keskitettävä tietyille henkilöille, jotta kaikkien vuonna 2016 laskuja käsitelleiden työntekijöiden ei tarvitse liikkua näiden koneiden perässä.

Tietokoneet sijoitetaan seuraavasti:

 • Ristiina (vastaanotto) 1 kone Anja Torniainen puh. 040 861 3328

 • Pankalammen vastaanotto 1 kone Raija Saalasti puh. 044 794 4232

 • Otavankatu 7 (vanhuspalveluiden yksikkö) 1 kone Kirsi Kortman puh. 044 7944213

 • Vilhonkatu (Sosiaalipalvelut) 2 konetta Nilla Nykänen, puh. 040 129 4732

 • Virastotalo 2.krs (ent. vanhus- ja vammaispalveluiden siipi) 2 konetta Pirkko Kivinen puh. 040 129 4165 (pöytäkone) ja Kirsi Ollikainen puh. 044 794 2064

 • Haukivuoren palvelukeskus 1 kone Anu Tiitinen puh. 044 794 5652

 • Anttolan palvelukeskus 1 kone Pirjo Sajapuro puh. 044 7945186

 • Puumalan palvelukeskus 1 kone Liisa-Leena Vidman puh. 0400 479 601

 • Hirvensalmen palvelukeskus 1 kone Leena Torniainen puh. 050 564 0565

Yhteensä 11 konetta tammi-helmikuussa. Maaliskuussa vammais- ja vanhuspalveluissa 1 kone Otavankatu 7, sosiaalipalveluissa 1 kone Vilhonkadulla, terveyspalveluissa 1 kone Pankalammella ja 3 konetta johtamisen tukipalveluissa yhteensä 6 konetta.

Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät on esitetty liitteessä. Oikeudet liittyvät vuoden 2016 laskuihin, jotka käsitellään tammikuussa 2017. Tilinpäätökseen valmisteluun arvioidaan tarvittavan 16 htv:n työpanos, joka jakaantuu laskutuksiin, Maisema-valmisteluun ja laskujen käsittelyyn. Helmikuussa tarve on noin 8 htv:n verran, kun tehdään tasetilien erittelyt, tilastoinnit, Maisema-analyysit ja tuloskortit kaupunginhallitusta varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmistelun ja hyväksyy laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Kunnan Taitoa Oy.