Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 14.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.