Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta, kokous 12.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Talo, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja, timo.talo@mikkeli.fi

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Elo ja Sanna Häkkinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Elo ja Sirkka Härkönen.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.