Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Terhi Patja, terhi.patja@gmail.com

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Kurki sekä Erkki Takatalo.

Päätösehdotus

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.