Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Mikkelin liikelaitos Otavian käyttösuunnitelma 2020

MliDno-2020-214

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön  29§:n mukaan johtokunta tehtäväalueellaan päättää talousarvion vuosittaisesta käyttösuunnitelmasta, hankinnoista ja viranhaltijoiden oikeudesta päättää niistä.

Kokouskutsun liitteenä on Otavan Opiston liikelaitoksen 2020 talouden käyttösuunnitelma.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin käyttösuunnitelma vuodelle 2020. 

Tiedoksi

Talous- ja elinvoimapalvelut; Heikki Siira, Tiia Tamlander, Elina Rahikainen, Pirkko  Muinonen

Käsitellyt asiat