Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Vesa Sorasahi sekä Jukka Kumpusalo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Terhi Patja, terhi.patja@gmail.com

Hyväksytään.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Sorasahi sekä Satu Soivanen.