Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Muut asiat

Päätös

Käytiin keskustelua OKM:n kuulemiskirjeeseen OKM/5/591/2019 liittyen.