Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Johtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen,​ jos saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenmäärästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Terhi Patja, terhi.patja@gmail.com

Hyväksytään.

Päätös

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa paikalla taloussuunnittelija Mari Komulainen sekä Pirkko Muinonen. Jukka Kumpusalo osallistui kokoukseen reaaliaikaisella etäyhteydellä.