Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Yhdyskuntatekniikan insinööri on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

Haapaniemen yt/parantamisavustus 2017, myönnetty 2.937,00 euroa parantamisavustusta, kuitenkin enintään 48,1 % toteutuneista kustannuksista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.