Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Saksanrannan yt/ parantamisavustus 2017 (lisäpykälä)

MliDno-2017-589

Valmistelija

  • Markku Suomela, yhdyskuntatekniikan insinööri, Markku.Suomela@mikkeli.fi

Kuvaus

Saksanrannan yksityistie sijaitsee Haukivuoressa. Tien kokonaispituus on 4,76 km. Vakituisen asutuksen pääsytienä on 4,62 km ja vapaa-asutuksen piirissä 0,14 km.

Tiekunta on kokouksessaan 24.2.2017 päättänyt peruskorjata tietä 300 metrin matkalta. Tien osa on vakituisen asutuksen käytössä. Peruskorjauksen tarkoitus on parantaa tien kantavuutta.  Tielle laitetaan eristekangas ja nostetaan pintaa murskeella. Raviojat puhdistetaan. Hankkeen kustannusarvio on 7.000,00 euroa.

Tiekunta hakee parantamisavustusta kaupungilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Piispanen, maaseutuasiamies, jorma.piispanen@mikkeli.fi

Saksanrannan yksityistielle myönnetään parantamisavustusta 50 % toteutuneista kustannuksista, enintään kuitenkin 3.500,00 euroa.

Tiekunnan on tehtävä peruskorjaus valmiiksi ja toimitettava sitä koskevat laskujäljennökset Mikkelin kaupungin tietoimeen 30.10.2017 mennessä, os. Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Saksanrannan yt/Sinikka Häkkinen