Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Maaseutu- ja tielautakunnan toimintakertomus 2016

MliDno-2017-466

Kuvaus

Talouspalveluiden ohjeiden mukaan on lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden annettava toimintakertomustiedot talouspalveluille tilinpäätöksen kokoamista varten 28.2.2017 mennessä.

Toimintakertomuksen rakenne:

  • palvelusuunnitelman toteutuminen
  • talouden toteutuma ja olennaiset poikkeamat
  • talouden tasapainottaminen
  • selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
  • valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi
  • tunnusluvut

Alla olevassa taulukossa on maaseutu- ja tielautakunnan talousarvion toteutuminen. Lautakunnan tulot ja menot alittuivat. Lokakuun 2016 seurannassa tulojen alittuminen 466 000 euroa vietiin jo talousarviomuutoksena, mutta tulot eivät toteutuneet suunnitellusti. Tulojen alitus johtui lomituksen vähenemisestä ja menojen alitus lomituksen ja yksityisteille myönnettävien avustusten vähenemisestä. Tulot alittuivat vielä 349 680 euroa ja menojen alitus 1 137 694 euroa. Nettotulos oli 788 015 euroa parempi. Avustusmäärärahat alittuivat 327 200 euroa.  

Talouden tot. 2016 TA2016      TA2016 Muutokset TA2016 Muutoksin TP 2016         EROTUS   Tot%
Toiminta-
kate
2 270 499 -446 000 2 716 499 1 928 485 788 015 70,9
Toiminta-
tuotot
-5561800 -446 000 -5115800 -4766120 -349 680 93,2
Toiminta-
kulut
7 832 299   7 832 299 6 694 605 1 137 694 85,5

 

Talouspalveluille on toimitettu valtuustotason toimintakertomustiedot. Liitteenä oleva toimintakertomus on edellistä laajempi kuvaus maaseutu- ja tielautakunnan vuoden 2016 toiminnasta.                 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Mikkonen, maaseutupäällikkö, Kari.Mikkonen@mikkeli.fi

Maaseutu- ja tielautakunnan määrärahat ovat valtuuston nähden sitovia, joten esitetään tulojen osalta alitusta vuoden 2016 talousarviomuutoksena vielä 349 680 euroa.

Maaseutu- ja tielautakunta hyväksyy vuoden 2016 toimintakertomuksen ja esittää tulojen alitusta jo hyväksyttyyn talousarviomuutokseen 349 680 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen