Maaseutu- ja tielautakunta, kokous 9.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.